Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Đồ Đại Đại

Tác giả Đồ Đại Đại là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Đồ Đại Đại

Các truyện ngôn tình của Đồ Đại Đại

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Đồ Đại Đại, truyện ngôn tình Đồ Đại Đại, truyện ngon tinh Đồ Đại Đại, truyện Đồ Đại Đại ngôn tình, xem truyện Đồ Đại Đại, xem truyện ngon tinh Đồ Đại Đại, xem truyện ngôn tình Đồ Đại Đại, xem truyện Đồ Đại Đại không quảng cáo, xem truyện Đồ Đại Đại no ads, xem truyện Đồ Đại Đại khong quang cao, xem truyện Đồ Đại Đại ko quang cao, xem truyện Đồ Đại Đại o dau, truyện do dai dai, truyện ngôn tình do dai dai, truyện ngon tinh do dai dai, truyện do dai dai ngôn tình, xem truyện do dai dai, xem truyện ngon tinh do dai dai, xem truyện ngôn tình do dai dai, xem truyện do dai dai không quảng cáo, xem truyện do dai dai no ads, xem truyện do dai dai khong quang cao, xem truyện do dai dai ko quang cao, xem truyện do dai dai o dau,
Hot Trend