Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Diêu Tễ San

Tác giả Diêu Tễ San là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Diêu Tễ San

Các truyện ngôn tình của Diêu Tễ San

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Diêu Tễ San, truyện ngôn tình Diêu Tễ San, truyện ngon tinh Diêu Tễ San, truyện Diêu Tễ San ngôn tình, xem truyện Diêu Tễ San, xem truyện ngon tinh Diêu Tễ San, xem truyện ngôn tình Diêu Tễ San, xem truyện Diêu Tễ San không quảng cáo, xem truyện Diêu Tễ San no ads, xem truyện Diêu Tễ San khong quang cao, xem truyện Diêu Tễ San ko quang cao, xem truyện Diêu Tễ San o dau, truyện dieu te san, truyện ngôn tình dieu te san, truyện ngon tinh dieu te san, truyện dieu te san ngôn tình, xem truyện dieu te san, xem truyện ngon tinh dieu te san, xem truyện ngôn tình dieu te san, xem truyện dieu te san không quảng cáo, xem truyện dieu te san no ads, xem truyện dieu te san khong quang cao, xem truyện dieu te san ko quang cao, xem truyện dieu te san o dau,
Hot Trend