You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Diêu Nhược Ly

Tác giả Diêu Nhược Ly là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Diêu Nhược Ly

Các truyện ngôn tình của Diêu Nhược Ly

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Diêu Nhược Ly, truyện ngôn tình Diêu Nhược Ly, truyện ngon tinh Diêu Nhược Ly, truyện Diêu Nhược Ly ngôn tình, xem truyện Diêu Nhược Ly, xem truyện ngon tinh Diêu Nhược Ly, xem truyện ngôn tình Diêu Nhược Ly, xem truyện Diêu Nhược Ly không quảng cáo, xem truyện Diêu Nhược Ly no ads, xem truyện Diêu Nhược Ly khong quang cao, xem truyện Diêu Nhược Ly ko quang cao, xem truyện Diêu Nhược Ly o dau, truyện dieu nhuoc ly, truyện ngôn tình dieu nhuoc ly, truyện ngon tinh dieu nhuoc ly, truyện dieu nhuoc ly ngôn tình, xem truyện dieu nhuoc ly, xem truyện ngon tinh dieu nhuoc ly, xem truyện ngôn tình dieu nhuoc ly, xem truyện dieu nhuoc ly không quảng cáo, xem truyện dieu nhuoc ly no ads, xem truyện dieu nhuoc ly khong quang cao, xem truyện dieu nhuoc ly ko quang cao, xem truyện dieu nhuoc ly o dau,
Hot Trend