Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Điệp Băng Băng

Tác giả Điệp Băng Băng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Điệp Băng Băng

Các truyện ngôn tình của Điệp Băng Băng

Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ
truyện Điệp Băng Băng, truyện ngôn tình Điệp Băng Băng, truyện ngon tinh Điệp Băng Băng, truyện Điệp Băng Băng ngôn tình, xem truyện Điệp Băng Băng, xem truyện ngon tinh Điệp Băng Băng, xem truyện ngôn tình Điệp Băng Băng, xem truyện Điệp Băng Băng không quảng cáo, xem truyện Điệp Băng Băng no ads, xem truyện Điệp Băng Băng khong quang cao, xem truyện Điệp Băng Băng ko quang cao, xem truyện Điệp Băng Băng o dau, truyện diep bang bang, truyện ngôn tình diep bang bang, truyện ngon tinh diep bang bang, truyện diep bang bang ngôn tình, xem truyện diep bang bang, xem truyện ngon tinh diep bang bang, xem truyện ngôn tình diep bang bang, xem truyện diep bang bang không quảng cáo, xem truyện diep bang bang no ads, xem truyện diep bang bang khong quang cao, xem truyện diep bang bang ko quang cao, xem truyện diep bang bang o dau,
Hot Trend