"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Điển Tâm

Tác giả Điển Tâm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Điển Tâm

Các truyện ngôn tình của Điển Tâm

Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.
truyện Điển Tâm, truyện ngôn tình Điển Tâm, truyện ngon tinh Điển Tâm, truyện Điển Tâm ngôn tình, xem truyện Điển Tâm, xem truyện ngon tinh Điển Tâm, xem truyện ngôn tình Điển Tâm, xem truyện Điển Tâm không quảng cáo, xem truyện Điển Tâm no ads, xem truyện Điển Tâm khong quang cao, xem truyện Điển Tâm ko quang cao, xem truyện Điển Tâm o dau, truyện dien tam, truyện ngôn tình dien tam, truyện ngon tinh dien tam, truyện dien tam ngôn tình, xem truyện dien tam, xem truyện ngon tinh dien tam, xem truyện ngôn tình dien tam, xem truyện dien tam không quảng cáo, xem truyện dien tam no ads, xem truyện dien tam khong quang cao, xem truyện dien tam ko quang cao, xem truyện dien tam o dau,
Hot Trend