"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Đa Cần

Tác giả Đa Cần là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Đa Cần

Các truyện ngôn tình của Đa Cần

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp
truyện Đa Cần, truyện ngôn tình Đa Cần, truyện ngon tinh Đa Cần, truyện Đa Cần ngôn tình, xem truyện Đa Cần, xem truyện ngon tinh Đa Cần, xem truyện ngôn tình Đa Cần, xem truyện Đa Cần không quảng cáo, xem truyện Đa Cần no ads, xem truyện Đa Cần khong quang cao, xem truyện Đa Cần ko quang cao, xem truyện Đa Cần o dau, truyện da can, truyện ngôn tình da can, truyện ngon tinh da can, truyện da can ngôn tình, xem truyện da can, xem truyện ngon tinh da can, xem truyện ngôn tình da can, xem truyện da can không quảng cáo, xem truyện da can no ads, xem truyện da can khong quang cao, xem truyện da can ko quang cao, xem truyện da can o dau,
Hot Trend