"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Công Tử Diễn

Tác giả Công Tử Diễn là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Công Tử Diễn

Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao
truyện Công Tử Diễn, truyện ngôn tình Công Tử Diễn, truyện ngon tinh Công Tử Diễn, truyện Công Tử Diễn ngôn tình, xem truyện Công Tử Diễn, xem truyện ngon tinh Công Tử Diễn, xem truyện ngôn tình Công Tử Diễn, xem truyện Công Tử Diễn không quảng cáo, xem truyện Công Tử Diễn no ads, xem truyện Công Tử Diễn khong quang cao, xem truyện Công Tử Diễn ko quang cao, xem truyện Công Tử Diễn o dau, truyện cong tu dien, truyện ngôn tình cong tu dien, truyện ngon tinh cong tu dien, truyện cong tu dien ngôn tình, xem truyện cong tu dien, xem truyện ngon tinh cong tu dien, xem truyện ngôn tình cong tu dien, xem truyện cong tu dien không quảng cáo, xem truyện cong tu dien no ads, xem truyện cong tu dien khong quang cao, xem truyện cong tu dien ko quang cao, xem truyện cong tu dien o dau,
Hot Trend