Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Cố Tịnh Vĩ

Tác giả Cố Tịnh Vĩ là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Cố Tịnh Vĩ

Các truyện ngôn tình của Cố Tịnh Vĩ

Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.
truyện Cố Tịnh Vĩ, truyện ngôn tình Cố Tịnh Vĩ, truyện ngon tinh Cố Tịnh Vĩ, truyện Cố Tịnh Vĩ ngôn tình, xem truyện Cố Tịnh Vĩ, xem truyện ngon tinh Cố Tịnh Vĩ, xem truyện ngôn tình Cố Tịnh Vĩ, xem truyện Cố Tịnh Vĩ không quảng cáo, xem truyện Cố Tịnh Vĩ no ads, xem truyện Cố Tịnh Vĩ khong quang cao, xem truyện Cố Tịnh Vĩ ko quang cao, xem truyện Cố Tịnh Vĩ o dau, truyện co tinh vi, truyện ngôn tình co tinh vi, truyện ngon tinh co tinh vi, truyện co tinh vi ngôn tình, xem truyện co tinh vi, xem truyện ngon tinh co tinh vi, xem truyện ngôn tình co tinh vi, xem truyện co tinh vi không quảng cáo, xem truyện co tinh vi no ads, xem truyện co tinh vi khong quang cao, xem truyện co tinh vi ko quang cao, xem truyện co tinh vi o dau,
Hot Trend