Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Cố Nhiễm Cẩm

Tác giả Cố Nhiễm Cẩm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Cố Nhiễm Cẩm

Các truyện ngôn tình của Cố Nhiễm Cẩm

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Cố Nhiễm Cẩm, truyện ngôn tình Cố Nhiễm Cẩm, truyện ngon tinh Cố Nhiễm Cẩm, truyện Cố Nhiễm Cẩm ngôn tình, xem truyện Cố Nhiễm Cẩm, xem truyện ngon tinh Cố Nhiễm Cẩm, xem truyện ngôn tình Cố Nhiễm Cẩm, xem truyện Cố Nhiễm Cẩm không quảng cáo, xem truyện Cố Nhiễm Cẩm no ads, xem truyện Cố Nhiễm Cẩm khong quang cao, xem truyện Cố Nhiễm Cẩm ko quang cao, xem truyện Cố Nhiễm Cẩm o dau, truyện co nhiem cam, truyện ngôn tình co nhiem cam, truyện ngon tinh co nhiem cam, truyện co nhiem cam ngôn tình, xem truyện co nhiem cam, xem truyện ngon tinh co nhiem cam, xem truyện ngôn tình co nhiem cam, xem truyện co nhiem cam không quảng cáo, xem truyện co nhiem cam no ads, xem truyện co nhiem cam khong quang cao, xem truyện co nhiem cam ko quang cao, xem truyện co nhiem cam o dau,
Hot Trend