Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Cổ Điền

Tác giả Cổ Điền là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Cổ Điền

Các truyện ngôn tình của Cổ Điền

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Cổ Điền, truyện ngôn tình Cổ Điền, truyện ngon tinh Cổ Điền, truyện Cổ Điền ngôn tình, xem truyện Cổ Điền, xem truyện ngon tinh Cổ Điền, xem truyện ngôn tình Cổ Điền, xem truyện Cổ Điền không quảng cáo, xem truyện Cổ Điền no ads, xem truyện Cổ Điền khong quang cao, xem truyện Cổ Điền ko quang cao, xem truyện Cổ Điền o dau, truyện co dien, truyện ngôn tình co dien, truyện ngon tinh co dien, truyện co dien ngôn tình, xem truyện co dien, xem truyện ngon tinh co dien, xem truyện ngôn tình co dien, xem truyện co dien không quảng cáo, xem truyện co dien no ads, xem truyện co dien khong quang cao, xem truyện co dien ko quang cao, xem truyện co dien o dau,
Hot Trend