Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Batsinhsinh

Tác giả Batsinhsinh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Batsinhsinh

Các truyện ngôn tình của Batsinhsinh

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Batsinhsinh, truyện ngôn tình Batsinhsinh, truyện ngon tinh Batsinhsinh, truyện Batsinhsinh ngôn tình, xem truyện Batsinhsinh, xem truyện ngon tinh Batsinhsinh, xem truyện ngôn tình Batsinhsinh, xem truyện Batsinhsinh không quảng cáo, xem truyện Batsinhsinh no ads, xem truyện Batsinhsinh khong quang cao, xem truyện Batsinhsinh ko quang cao, xem truyện Batsinhsinh o dau, truyện batsinhsinh, truyện ngôn tình batsinhsinh, truyện ngon tinh batsinhsinh, truyện batsinhsinh ngôn tình, xem truyện batsinhsinh, xem truyện ngon tinh batsinhsinh, xem truyện ngôn tình batsinhsinh, xem truyện batsinhsinh không quảng cáo, xem truyện batsinhsinh no ads, xem truyện batsinhsinh khong quang cao, xem truyện batsinhsinh ko quang cao, xem truyện batsinhsinh o dau,
Hot Trend