"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Bạo Táo Đích Bàng Giải

Tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Bạo Táo Đích Bàng Giải

Các truyện ngôn tình của Bạo Táo Đích Bàng Giải

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "
truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải, truyện ngôn tình Bạo Táo Đích Bàng Giải, truyện ngon tinh Bạo Táo Đích Bàng Giải, truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải ngôn tình, xem truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải, xem truyện ngon tinh Bạo Táo Đích Bàng Giải, xem truyện ngôn tình Bạo Táo Đích Bàng Giải, xem truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải không quảng cáo, xem truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải no ads, xem truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải khong quang cao, xem truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải ko quang cao, xem truyện Bạo Táo Đích Bàng Giải o dau, truyện bao tao dich bang giai, truyện ngôn tình bao tao dich bang giai, truyện ngon tinh bao tao dich bang giai, truyện bao tao dich bang giai ngôn tình, xem truyện bao tao dich bang giai, xem truyện ngon tinh bao tao dich bang giai, xem truyện ngôn tình bao tao dich bang giai, xem truyện bao tao dich bang giai không quảng cáo, xem truyện bao tao dich bang giai no ads, xem truyện bao tao dich bang giai khong quang cao, xem truyện bao tao dich bang giai ko quang cao, xem truyện bao tao dich bang giai o dau,
Hot Trend