"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Ái Ước

Tác giả Ái Ước là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Ái Ước

Các truyện ngôn tình của Ái Ước

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.
truyện Ái Ước, truyện ngôn tình Ái Ước, truyện ngon tinh Ái Ước, truyện Ái Ước ngôn tình, xem truyện Ái Ước, xem truyện ngon tinh Ái Ước, xem truyện ngôn tình Ái Ước, xem truyện Ái Ước không quảng cáo, xem truyện Ái Ước no ads, xem truyện Ái Ước khong quang cao, xem truyện Ái Ước ko quang cao, xem truyện Ái Ước o dau, truyện ai uoc, truyện ngôn tình ai uoc, truyện ngon tinh ai uoc, truyện ai uoc ngôn tình, xem truyện ai uoc, xem truyện ngon tinh ai uoc, xem truyện ngôn tình ai uoc, xem truyện ai uoc không quảng cáo, xem truyện ai uoc no ads, xem truyện ai uoc khong quang cao, xem truyện ai uoc ko quang cao, xem truyện ai uoc o dau,
Hot Trend