"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Ái Giản

Tác giả Ái Giản là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Ái Giản

Các truyện ngôn tình của Ái Giản

Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.
truyện Ái Giản, truyện ngôn tình Ái Giản, truyện ngon tinh Ái Giản, truyện Ái Giản ngôn tình, xem truyện Ái Giản, xem truyện ngon tinh Ái Giản, xem truyện ngôn tình Ái Giản, xem truyện Ái Giản không quảng cáo, xem truyện Ái Giản no ads, xem truyện Ái Giản khong quang cao, xem truyện Ái Giản ko quang cao, xem truyện Ái Giản o dau, truyện ai gian, truyện ngôn tình ai gian, truyện ngon tinh ai gian, truyện ai gian ngôn tình, xem truyện ai gian, xem truyện ngon tinh ai gian, xem truyện ngôn tình ai gian, xem truyện ai gian không quảng cáo, xem truyện ai gian no ads, xem truyện ai gian khong quang cao, xem truyện ai gian ko quang cao, xem truyện ai gian o dau,
Hot Trend