"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Thanh Minh Thượng Hà Đồ

Truyện ngôn tình Thanh Minh Thượng Hà Đồ là một trong những truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm của tác giả Lam Tịch. Đọc truyện ngôn tình Thanh Minh Thượng Hà Đồ

  • Tác giả: Lam Tịch
  • Tên truyện: Thanh Minh Thượng Hà Đồ
  • Số chương:
  • Số lượt xem: 283

Các chương truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ, truyện ngôn tình Thanh Minh Thượng Hà Đồ, truyện ngon tinh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ ngôn tình, xem truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ, xem truyện ngon tinh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, xem truyện ngôn tình Thanh Minh Thượng Hà Đồ, xem truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ không quảng cáo, xem truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ no ads, xem truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ khong quang cao, xem truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ ko quang cao, xem truyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ o dau, truyện , truyện ngôn tình , truyện ngon tinh , truyện ngôn tình, xem truyện , xem truyện ngon tinh , xem truyện ngôn tình , xem truyện không quảng cáo, xem truyện no ads, xem truyện khong quang cao, xem truyện ko quang cao, xem truyện o dau,