"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Lưu Quang Dạ Tuyết

Truyện ngôn tình Lưu Quang Dạ Tuyết là một trong những truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm của tác giả Thập Tứ Khuyết. Đọc truyện ngôn tình Lưu Quang Dạ Tuyết

  • Tác giả: Thập Tứ Khuyết
  • Tên truyện: Lưu Quang Dạ Tuyết
  • Số chương:
  • Số lượt xem: 155

Các chương truyện Lưu Quang Dạ Tuyết

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.
truyện Lưu Quang Dạ Tuyết, truyện ngôn tình Lưu Quang Dạ Tuyết, truyện ngon tinh Lưu Quang Dạ Tuyết, truyện Lưu Quang Dạ Tuyết ngôn tình, xem truyện Lưu Quang Dạ Tuyết, xem truyện ngon tinh Lưu Quang Dạ Tuyết, xem truyện ngôn tình Lưu Quang Dạ Tuyết, xem truyện Lưu Quang Dạ Tuyết không quảng cáo, xem truyện Lưu Quang Dạ Tuyết no ads, xem truyện Lưu Quang Dạ Tuyết khong quang cao, xem truyện Lưu Quang Dạ Tuyết ko quang cao, xem truyện Lưu Quang Dạ Tuyết o dau, truyện , truyện ngôn tình , truyện ngon tinh , truyện ngôn tình, xem truyện , xem truyện ngon tinh , xem truyện ngôn tình , xem truyện không quảng cáo, xem truyện no ads, xem truyện khong quang cao, xem truyện ko quang cao, xem truyện o dau,