Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Xandorayla

Tác giả Xandorayla là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Xandorayla

Các truyện ngôn tình của Xandorayla

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Xandorayla, truyện ngôn tình Xandorayla, truyện ngon tinh Xandorayla, truyện Xandorayla ngôn tình, xem truyện Xandorayla, xem truyện ngon tinh Xandorayla, xem truyện ngôn tình Xandorayla, xem truyện Xandorayla không quảng cáo, xem truyện Xandorayla no ads, xem truyện Xandorayla khong quang cao, xem truyện Xandorayla ko quang cao, xem truyện Xandorayla o dau, truyện xandorayla, truyện ngôn tình xandorayla, truyện ngon tinh xandorayla, truyện xandorayla ngôn tình, xem truyện xandorayla, xem truyện ngon tinh xandorayla, xem truyện ngôn tình xandorayla, xem truyện xandorayla không quảng cáo, xem truyện xandorayla no ads, xem truyện xandorayla khong quang cao, xem truyện xandorayla ko quang cao, xem truyện xandorayla o dau,
Hot Trend