"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.

Vũ Sơ Ảnh

Tác giả Vũ Sơ Ảnh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Vũ Sơ Ảnh

Các truyện ngôn tình của Vũ Sơ Ảnh

Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.
truyện Vũ Sơ Ảnh, truyện ngôn tình Vũ Sơ Ảnh, truyện ngon tinh Vũ Sơ Ảnh, truyện Vũ Sơ Ảnh ngôn tình, xem truyện Vũ Sơ Ảnh, xem truyện ngon tinh Vũ Sơ Ảnh, xem truyện ngôn tình Vũ Sơ Ảnh, xem truyện Vũ Sơ Ảnh không quảng cáo, xem truyện Vũ Sơ Ảnh no ads, xem truyện Vũ Sơ Ảnh khong quang cao, xem truyện Vũ Sơ Ảnh ko quang cao, xem truyện Vũ Sơ Ảnh o dau, truyện vu so anh, truyện ngôn tình vu so anh, truyện ngon tinh vu so anh, truyện vu so anh ngôn tình, xem truyện vu so anh, xem truyện ngon tinh vu so anh, xem truyện ngôn tình vu so anh, xem truyện vu so anh không quảng cáo, xem truyện vu so anh no ads, xem truyện vu so anh khong quang cao, xem truyện vu so anh ko quang cao, xem truyện vu so anh o dau,
Hot Trend