"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Trần Hướng Bắc

Tác giả Trần Hướng Bắc là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Trần Hướng Bắc

Các truyện ngôn tình của Trần Hướng Bắc

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.
truyện Trần Hướng Bắc, truyện ngôn tình Trần Hướng Bắc, truyện ngon tinh Trần Hướng Bắc, truyện Trần Hướng Bắc ngôn tình, xem truyện Trần Hướng Bắc, xem truyện ngon tinh Trần Hướng Bắc, xem truyện ngôn tình Trần Hướng Bắc, xem truyện Trần Hướng Bắc không quảng cáo, xem truyện Trần Hướng Bắc no ads, xem truyện Trần Hướng Bắc khong quang cao, xem truyện Trần Hướng Bắc ko quang cao, xem truyện Trần Hướng Bắc o dau, truyện tran huong bac, truyện ngôn tình tran huong bac, truyện ngon tinh tran huong bac, truyện tran huong bac ngôn tình, xem truyện tran huong bac, xem truyện ngon tinh tran huong bac, xem truyện ngôn tình tran huong bac, xem truyện tran huong bac không quảng cáo, xem truyện tran huong bac no ads, xem truyện tran huong bac khong quang cao, xem truyện tran huong bac ko quang cao, xem truyện tran huong bac o dau,
Hot Trend