Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Thảo Môi

Tác giả Thảo Môi là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thảo Môi

Các truyện ngôn tình của Thảo Môi

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Thảo Môi, truyện ngôn tình Thảo Môi, truyện ngon tinh Thảo Môi, truyện Thảo Môi ngôn tình, xem truyện Thảo Môi, xem truyện ngon tinh Thảo Môi, xem truyện ngôn tình Thảo Môi, xem truyện Thảo Môi không quảng cáo, xem truyện Thảo Môi no ads, xem truyện Thảo Môi khong quang cao, xem truyện Thảo Môi ko quang cao, xem truyện Thảo Môi o dau, truyện thao moi, truyện ngôn tình thao moi, truyện ngon tinh thao moi, truyện thao moi ngôn tình, xem truyện thao moi, xem truyện ngon tinh thao moi, xem truyện ngôn tình thao moi, xem truyện thao moi không quảng cáo, xem truyện thao moi no ads, xem truyện thao moi khong quang cao, xem truyện thao moi ko quang cao, xem truyện thao moi o dau,
Hot Trend