Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Thanh Thanh Lục La Quần

Tác giả Thanh Thanh Lục La Quần là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thanh Thanh Lục La Quần

Các truyện ngôn tình của Thanh Thanh Lục La Quần

"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
truyện Thanh Thanh Lục La Quần, truyện ngôn tình Thanh Thanh Lục La Quần, truyện ngon tinh Thanh Thanh Lục La Quần, truyện Thanh Thanh Lục La Quần ngôn tình, xem truyện Thanh Thanh Lục La Quần, xem truyện ngon tinh Thanh Thanh Lục La Quần, xem truyện ngôn tình Thanh Thanh Lục La Quần, xem truyện Thanh Thanh Lục La Quần không quảng cáo, xem truyện Thanh Thanh Lục La Quần no ads, xem truyện Thanh Thanh Lục La Quần khong quang cao, xem truyện Thanh Thanh Lục La Quần ko quang cao, xem truyện Thanh Thanh Lục La Quần o dau, truyện thanh thanh luc la quan, truyện ngôn tình thanh thanh luc la quan, truyện ngon tinh thanh thanh luc la quan, truyện thanh thanh luc la quan ngôn tình, xem truyện thanh thanh luc la quan, xem truyện ngon tinh thanh thanh luc la quan, xem truyện ngôn tình thanh thanh luc la quan, xem truyện thanh thanh luc la quan không quảng cáo, xem truyện thanh thanh luc la quan no ads, xem truyện thanh thanh luc la quan khong quang cao, xem truyện thanh thanh luc la quan ko quang cao, xem truyện thanh thanh luc la quan o dau,
Hot Trend