"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Ta là Tô Tố

Tác giả Ta là Tô Tố là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Ta là Tô Tố

Các truyện ngôn tình của Ta là Tô Tố

Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
truyện Ta là Tô Tố, truyện ngôn tình Ta là Tô Tố, truyện ngon tinh Ta là Tô Tố, truyện Ta là Tô Tố ngôn tình, xem truyện Ta là Tô Tố, xem truyện ngon tinh Ta là Tô Tố, xem truyện ngôn tình Ta là Tô Tố, xem truyện Ta là Tô Tố không quảng cáo, xem truyện Ta là Tô Tố no ads, xem truyện Ta là Tô Tố khong quang cao, xem truyện Ta là Tô Tố ko quang cao, xem truyện Ta là Tô Tố o dau, truyện ta la to to, truyện ngôn tình ta la to to, truyện ngon tinh ta la to to, truyện ta la to to ngôn tình, xem truyện ta la to to, xem truyện ngon tinh ta la to to, xem truyện ngôn tình ta la to to, xem truyện ta la to to không quảng cáo, xem truyện ta la to to no ads, xem truyện ta la to to khong quang cao, xem truyện ta la to to ko quang cao, xem truyện ta la to to o dau,
Hot Trend