Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Ta Là Sâu Hại Vạn Năm

Tác giả Ta Là Sâu Hại Vạn Năm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Ta Là Sâu Hại Vạn Năm

Các truyện ngôn tình của Ta Là Sâu Hại Vạn Năm

Trên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.
truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm, truyện ngôn tình Ta Là Sâu Hại Vạn Năm, truyện ngon tinh Ta Là Sâu Hại Vạn Năm, truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm ngôn tình, xem truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm, xem truyện ngon tinh Ta Là Sâu Hại Vạn Năm, xem truyện ngôn tình Ta Là Sâu Hại Vạn Năm, xem truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm không quảng cáo, xem truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm no ads, xem truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm khong quang cao, xem truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm ko quang cao, xem truyện Ta Là Sâu Hại Vạn Năm o dau, truyện ta la sau hai van nam, truyện ngôn tình ta la sau hai van nam, truyện ngon tinh ta la sau hai van nam, truyện ta la sau hai van nam ngôn tình, xem truyện ta la sau hai van nam, xem truyện ngon tinh ta la sau hai van nam, xem truyện ngôn tình ta la sau hai van nam, xem truyện ta la sau hai van nam không quảng cáo, xem truyện ta la sau hai van nam no ads, xem truyện ta la sau hai van nam khong quang cao, xem truyện ta la sau hai van nam ko quang cao, xem truyện ta la sau hai van nam o dau,
Hot Trend