Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao

Phượng Quỳnh

Tác giả Phượng Quỳnh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Phượng Quỳnh

Các truyện ngôn tình của Phượng Quỳnh

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Phượng Quỳnh, truyện ngôn tình Phượng Quỳnh, truyện ngon tinh Phượng Quỳnh, truyện Phượng Quỳnh ngôn tình, xem truyện Phượng Quỳnh, xem truyện ngon tinh Phượng Quỳnh, xem truyện ngôn tình Phượng Quỳnh, xem truyện Phượng Quỳnh không quảng cáo, xem truyện Phượng Quỳnh no ads, xem truyện Phượng Quỳnh khong quang cao, xem truyện Phượng Quỳnh ko quang cao, xem truyện Phượng Quỳnh o dau, truyện phuong quynh, truyện ngôn tình phuong quynh, truyện ngon tinh phuong quynh, truyện phuong quynh ngôn tình, xem truyện phuong quynh, xem truyện ngon tinh phuong quynh, xem truyện ngôn tình phuong quynh, xem truyện phuong quynh không quảng cáo, xem truyện phuong quynh no ads, xem truyện phuong quynh khong quang cao, xem truyện phuong quynh ko quang cao, xem truyện phuong quynh o dau,
Hot Trend