Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Phồn Vu

Tác giả Phồn Vu là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Phồn Vu

Các truyện ngôn tình của Phồn Vu

Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.
truyện Phồn Vu, truyện ngôn tình Phồn Vu, truyện ngon tinh Phồn Vu, truyện Phồn Vu ngôn tình, xem truyện Phồn Vu, xem truyện ngon tinh Phồn Vu, xem truyện ngôn tình Phồn Vu, xem truyện Phồn Vu không quảng cáo, xem truyện Phồn Vu no ads, xem truyện Phồn Vu khong quang cao, xem truyện Phồn Vu ko quang cao, xem truyện Phồn Vu o dau, truyện phon vu, truyện ngôn tình phon vu, truyện ngon tinh phon vu, truyện phon vu ngôn tình, xem truyện phon vu, xem truyện ngon tinh phon vu, xem truyện ngôn tình phon vu, xem truyện phon vu không quảng cáo, xem truyện phon vu no ads, xem truyện phon vu khong quang cao, xem truyện phon vu ko quang cao, xem truyện phon vu o dau,
Hot Trend