Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phác Hi

Tác giả Phác Hi là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Phác Hi

Các truyện ngôn tình của Phác Hi

Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.
truyện Phác Hi, truyện ngôn tình Phác Hi, truyện ngon tinh Phác Hi, truyện Phác Hi ngôn tình, xem truyện Phác Hi, xem truyện ngon tinh Phác Hi, xem truyện ngôn tình Phác Hi, xem truyện Phác Hi không quảng cáo, xem truyện Phác Hi no ads, xem truyện Phác Hi khong quang cao, xem truyện Phác Hi ko quang cao, xem truyện Phác Hi o dau, truyện phac hi, truyện ngôn tình phac hi, truyện ngon tinh phac hi, truyện phac hi ngôn tình, xem truyện phac hi, xem truyện ngon tinh phac hi, xem truyện ngôn tình phac hi, xem truyện phac hi không quảng cáo, xem truyện phac hi no ads, xem truyện phac hi khong quang cao, xem truyện phac hi ko quang cao, xem truyện phac hi o dau,
Hot Trend