"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Nại Tiểu Nhàn

Tác giả Nại Tiểu Nhàn là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Nại Tiểu Nhàn

Các truyện ngôn tình của Nại Tiểu Nhàn

"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
truyện Nại Tiểu Nhàn, truyện ngôn tình Nại Tiểu Nhàn, truyện ngon tinh Nại Tiểu Nhàn, truyện Nại Tiểu Nhàn ngôn tình, xem truyện Nại Tiểu Nhàn, xem truyện ngon tinh Nại Tiểu Nhàn, xem truyện ngôn tình Nại Tiểu Nhàn, xem truyện Nại Tiểu Nhàn không quảng cáo, xem truyện Nại Tiểu Nhàn no ads, xem truyện Nại Tiểu Nhàn khong quang cao, xem truyện Nại Tiểu Nhàn ko quang cao, xem truyện Nại Tiểu Nhàn o dau, truyện nai tieu nhan, truyện ngôn tình nai tieu nhan, truyện ngon tinh nai tieu nhan, truyện nai tieu nhan ngôn tình, xem truyện nai tieu nhan, xem truyện ngon tinh nai tieu nhan, xem truyện ngôn tình nai tieu nhan, xem truyện nai tieu nhan không quảng cáo, xem truyện nai tieu nhan no ads, xem truyện nai tieu nhan khong quang cao, xem truyện nai tieu nhan ko quang cao, xem truyện nai tieu nhan o dau,
Hot Trend