"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Lộ Phi

Tác giả Lộ Phi là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Lộ Phi

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Lộ Phi, truyện ngôn tình Lộ Phi, truyện ngon tinh Lộ Phi, truyện Lộ Phi ngôn tình, xem truyện Lộ Phi, xem truyện ngon tinh Lộ Phi, xem truyện ngôn tình Lộ Phi, xem truyện Lộ Phi không quảng cáo, xem truyện Lộ Phi no ads, xem truyện Lộ Phi khong quang cao, xem truyện Lộ Phi ko quang cao, xem truyện Lộ Phi o dau, truyện lo phi, truyện ngôn tình lo phi, truyện ngon tinh lo phi, truyện lo phi ngôn tình, xem truyện lo phi, xem truyện ngon tinh lo phi, xem truyện ngôn tình lo phi, xem truyện lo phi không quảng cáo, xem truyện lo phi no ads, xem truyện lo phi khong quang cao, xem truyện lo phi ko quang cao, xem truyện lo phi o dau,
Hot Trend