"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Linh Hy

Tác giả Linh Hy là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Linh Hy

Các truyện ngôn tình của Linh Hy

Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.
truyện Linh Hy, truyện ngôn tình Linh Hy, truyện ngon tinh Linh Hy, truyện Linh Hy ngôn tình, xem truyện Linh Hy, xem truyện ngon tinh Linh Hy, xem truyện ngôn tình Linh Hy, xem truyện Linh Hy không quảng cáo, xem truyện Linh Hy no ads, xem truyện Linh Hy khong quang cao, xem truyện Linh Hy ko quang cao, xem truyện Linh Hy o dau, truyện linh hy, truyện ngôn tình linh hy, truyện ngon tinh linh hy, truyện linh hy ngôn tình, xem truyện linh hy, xem truyện ngon tinh linh hy, xem truyện ngôn tình linh hy, xem truyện linh hy không quảng cáo, xem truyện linh hy no ads, xem truyện linh hy khong quang cao, xem truyện linh hy ko quang cao, xem truyện linh hy o dau,
Hot Trend