"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Liệt Khuyết

Tác giả Liệt Khuyết là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Liệt Khuyết

Các truyện ngôn tình của Liệt Khuyết

Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.
truyện Liệt Khuyết, truyện ngôn tình Liệt Khuyết, truyện ngon tinh Liệt Khuyết, truyện Liệt Khuyết ngôn tình, xem truyện Liệt Khuyết, xem truyện ngon tinh Liệt Khuyết, xem truyện ngôn tình Liệt Khuyết, xem truyện Liệt Khuyết không quảng cáo, xem truyện Liệt Khuyết no ads, xem truyện Liệt Khuyết khong quang cao, xem truyện Liệt Khuyết ko quang cao, xem truyện Liệt Khuyết o dau, truyện liet khuyet, truyện ngôn tình liet khuyet, truyện ngon tinh liet khuyet, truyện liet khuyet ngôn tình, xem truyện liet khuyet, xem truyện ngon tinh liet khuyet, xem truyện ngôn tình liet khuyet, xem truyện liet khuyet không quảng cáo, xem truyện liet khuyet no ads, xem truyện liet khuyet khong quang cao, xem truyện liet khuyet ko quang cao, xem truyện liet khuyet o dau,
Hot Trend