Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lã Diệc Hàm

Tác giả Lã Diệc Hàm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Lã Diệc Hàm

Các truyện ngôn tình của Lã Diệc Hàm

"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
truyện Lã Diệc Hàm, truyện ngôn tình Lã Diệc Hàm, truyện ngon tinh Lã Diệc Hàm, truyện Lã Diệc Hàm ngôn tình, xem truyện Lã Diệc Hàm, xem truyện ngon tinh Lã Diệc Hàm, xem truyện ngôn tình Lã Diệc Hàm, xem truyện Lã Diệc Hàm không quảng cáo, xem truyện Lã Diệc Hàm no ads, xem truyện Lã Diệc Hàm khong quang cao, xem truyện Lã Diệc Hàm ko quang cao, xem truyện Lã Diệc Hàm o dau, truyện la diec ham, truyện ngôn tình la diec ham, truyện ngon tinh la diec ham, truyện la diec ham ngôn tình, xem truyện la diec ham, xem truyện ngon tinh la diec ham, xem truyện ngôn tình la diec ham, xem truyện la diec ham không quảng cáo, xem truyện la diec ham no ads, xem truyện la diec ham khong quang cao, xem truyện la diec ham ko quang cao, xem truyện la diec ham o dau,
Hot Trend