"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Diệu Kế Công Lượt

Tác giả Diệu Kế Công Lượt là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Diệu Kế Công Lượt

Các truyện ngôn tình của Diệu Kế Công Lượt

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Diệu Kế Công Lượt, truyện ngôn tình Diệu Kế Công Lượt, truyện ngon tinh Diệu Kế Công Lượt, truyện Diệu Kế Công Lượt ngôn tình, xem truyện Diệu Kế Công Lượt, xem truyện ngon tinh Diệu Kế Công Lượt, xem truyện ngôn tình Diệu Kế Công Lượt, xem truyện Diệu Kế Công Lượt không quảng cáo, xem truyện Diệu Kế Công Lượt no ads, xem truyện Diệu Kế Công Lượt khong quang cao, xem truyện Diệu Kế Công Lượt ko quang cao, xem truyện Diệu Kế Công Lượt o dau, truyện dieu ke cong luot, truyện ngôn tình dieu ke cong luot, truyện ngon tinh dieu ke cong luot, truyện dieu ke cong luot ngôn tình, xem truyện dieu ke cong luot, xem truyện ngon tinh dieu ke cong luot, xem truyện ngôn tình dieu ke cong luot, xem truyện dieu ke cong luot không quảng cáo, xem truyện dieu ke cong luot no ads, xem truyện dieu ke cong luot khong quang cao, xem truyện dieu ke cong luot ko quang cao, xem truyện dieu ke cong luot o dau,
Hot Trend