Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Dạ Miên

Tác giả Dạ Miên là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Dạ Miên

Các truyện ngôn tình của Dạ Miên

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Dạ Miên, truyện ngôn tình Dạ Miên, truyện ngon tinh Dạ Miên, truyện Dạ Miên ngôn tình, xem truyện Dạ Miên, xem truyện ngon tinh Dạ Miên, xem truyện ngôn tình Dạ Miên, xem truyện Dạ Miên không quảng cáo, xem truyện Dạ Miên no ads, xem truyện Dạ Miên khong quang cao, xem truyện Dạ Miên ko quang cao, xem truyện Dạ Miên o dau, truyện da mien, truyện ngôn tình da mien, truyện ngon tinh da mien, truyện da mien ngôn tình, xem truyện da mien, xem truyện ngon tinh da mien, xem truyện ngôn tình da mien, xem truyện da mien không quảng cáo, xem truyện da mien no ads, xem truyện da mien khong quang cao, xem truyện da mien ko quang cao, xem truyện da mien o dau,
Hot Trend