Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Cư Tiểu Diệc

Tác giả Cư Tiểu Diệc là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Cư Tiểu Diệc

Các truyện ngôn tình của Cư Tiểu Diệc

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
truyện Cư Tiểu Diệc, truyện ngôn tình Cư Tiểu Diệc, truyện ngon tinh Cư Tiểu Diệc, truyện Cư Tiểu Diệc ngôn tình, xem truyện Cư Tiểu Diệc, xem truyện ngon tinh Cư Tiểu Diệc, xem truyện ngôn tình Cư Tiểu Diệc, xem truyện Cư Tiểu Diệc không quảng cáo, xem truyện Cư Tiểu Diệc no ads, xem truyện Cư Tiểu Diệc khong quang cao, xem truyện Cư Tiểu Diệc ko quang cao, xem truyện Cư Tiểu Diệc o dau, truyện cu tieu diec, truyện ngôn tình cu tieu diec, truyện ngon tinh cu tieu diec, truyện cu tieu diec ngôn tình, xem truyện cu tieu diec, xem truyện ngon tinh cu tieu diec, xem truyện ngôn tình cu tieu diec, xem truyện cu tieu diec không quảng cáo, xem truyện cu tieu diec no ads, xem truyện cu tieu diec khong quang cao, xem truyện cu tieu diec ko quang cao, xem truyện cu tieu diec o dau,
Hot Trend