Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Cố Mộng

Tác giả Cố Mộng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Cố Mộng

Các truyện ngôn tình của Cố Mộng

Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.
truyện Cố Mộng, truyện ngôn tình Cố Mộng, truyện ngon tinh Cố Mộng, truyện Cố Mộng ngôn tình, xem truyện Cố Mộng, xem truyện ngon tinh Cố Mộng, xem truyện ngôn tình Cố Mộng, xem truyện Cố Mộng không quảng cáo, xem truyện Cố Mộng no ads, xem truyện Cố Mộng khong quang cao, xem truyện Cố Mộng ko quang cao, xem truyện Cố Mộng o dau, truyện co mong, truyện ngôn tình co mong, truyện ngon tinh co mong, truyện co mong ngôn tình, xem truyện co mong, xem truyện ngon tinh co mong, xem truyện ngôn tình co mong, xem truyện co mong không quảng cáo, xem truyện co mong no ads, xem truyện co mong khong quang cao, xem truyện co mong ko quang cao, xem truyện co mong o dau,
Hot Trend