"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Cảnh Luân

Tác giả Cảnh Luân là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Cảnh Luân

Các truyện ngôn tình của Cảnh Luân

Hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì dành cho trái tim dẫn đường.
truyện Cảnh Luân, truyện ngôn tình Cảnh Luân, truyện ngon tinh Cảnh Luân, truyện Cảnh Luân ngôn tình, xem truyện Cảnh Luân, xem truyện ngon tinh Cảnh Luân, xem truyện ngôn tình Cảnh Luân, xem truyện Cảnh Luân không quảng cáo, xem truyện Cảnh Luân no ads, xem truyện Cảnh Luân khong quang cao, xem truyện Cảnh Luân ko quang cao, xem truyện Cảnh Luân o dau, truyện canh luan, truyện ngôn tình canh luan, truyện ngon tinh canh luan, truyện canh luan ngôn tình, xem truyện canh luan, xem truyện ngon tinh canh luan, xem truyện ngôn tình canh luan, xem truyện canh luan không quảng cáo, xem truyện canh luan no ads, xem truyện canh luan khong quang cao, xem truyện canh luan ko quang cao, xem truyện canh luan o dau,
Hot Trend