Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Bột

Tác giả Bột là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Bột

Các truyện ngôn tình của Bột

Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.
truyện Bột, truyện ngôn tình Bột, truyện ngon tinh Bột, truyện Bột ngôn tình, xem truyện Bột, xem truyện ngon tinh Bột, xem truyện ngôn tình Bột, xem truyện Bột không quảng cáo, xem truyện Bột no ads, xem truyện Bột khong quang cao, xem truyện Bột ko quang cao, xem truyện Bột o dau, truyện bot, truyện ngôn tình bot, truyện ngon tinh bot, truyện bot ngôn tình, xem truyện bot, xem truyện ngon tinh bot, xem truyện ngôn tình bot, xem truyện bot không quảng cáo, xem truyện bot no ads, xem truyện bot khong quang cao, xem truyện bot ko quang cao, xem truyện bot o dau,
Hot Trend