"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Bông Chà

Tác giả Bông Chà là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Bông Chà

Các truyện ngôn tình của Bông Chà

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Bông Chà, truyện ngôn tình Bông Chà, truyện ngon tinh Bông Chà, truyện Bông Chà ngôn tình, xem truyện Bông Chà, xem truyện ngon tinh Bông Chà, xem truyện ngôn tình Bông Chà, xem truyện Bông Chà không quảng cáo, xem truyện Bông Chà no ads, xem truyện Bông Chà khong quang cao, xem truyện Bông Chà ko quang cao, xem truyện Bông Chà o dau, truyện bong cha, truyện ngôn tình bong cha, truyện ngon tinh bong cha, truyện bong cha ngôn tình, xem truyện bong cha, xem truyện ngon tinh bong cha, xem truyện ngôn tình bong cha, xem truyện bong cha không quảng cáo, xem truyện bong cha no ads, xem truyện bong cha khong quang cao, xem truyện bong cha ko quang cao, xem truyện bong cha o dau,
Hot Trend