Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

Mục lục truyện ngôn tình k

Truyện ngôn tình được chọn lọc dựa theo mục lục truyện ngôn tình, list truyen bắt đầu với ký tự k